NZOZ Twoje Zdrowie

Nasze poradnie

Stomatologiczna

  • lek. stom. Anna Maria Jankiewicz
    specjalista I stopnia stomatologii zachowawczej
  • lek. stom. Joanna Gasztych
  • lek. stom. Monika Herba

 

W zakres prywatnych świadczeń stomatologicznych wchodzi
- pelna oferta stomatologii zachowawczej
- protetyka, w tym korony porcelanowe
- stomatologia estetyczna - wybielanie lampą BEYOND, profesjonalne czyszczenie zębów

Usługi NFZ zgodnie z rozporządzeniem.

LISTA PROCEDUR DOSTĘPNYCH W RAMACH LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO NA NFZ

W okresie pandemii zasady zapisywania się na wizyty w ramach NFZ zostaly zmienione.

Wszystkie szczegóły są przekazywane pacjentom w trakcie umawiania się na wizyty.


Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez Centrum Medyczne Twoje Zdrowie w Sosnowcu z wykorzystaniem promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi i na środowisko.

 

W Centrum Medycznym Twoje Zdrowie w Sosnowcu działalność związana z wykorzystaniem promieniowania jonizującego wykonywana jest na podstawie zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i prowadzona jest w celu diagnostyki medycznej.

W Centrum Medycznym Twoje Zdrowie w Sosnowcu stosowane jest urządzenie wytwarzające promieniowanie jonizujące w Pracowni Rentgenowskiej.

Miejsce gdzie do wykonania procedury medycznej wykorzystuje się promieniowanie jonizujące jest oznakowane jako Teren Nadzorowany i chronione jest przed dostępem osób nieupoważnionych. W Pracowni tej przebywać mogą jedynie pracownicy oraz pacjenci poddawani procedurom medycznym.