Blog

Zapraszamy na nasz medyczny blog

Rehabilitacja na NFZ?

Każdy może potrzebować rehabilitacji w pewnym momencie swojego życia, po urazie, operacji, chorobie, lub gdy jego funkcjonowanie pogorszyło się z wiekiem. Zabiegi ortopedyczne również mogą spotkać każdego z nas.

blog rehabilitacja nfzPowrót do zdrowia po tego typu zabiegach to nie tylko zabliźnienie ran i ustąpienie stanów zapalnych. Dlaczego w takiej sytuacji rehabilitacja jest tak ważnym elementem powrotu do zdrowia?

Większości z nas rehabilitacja kojarzy się głównie z ćwiczeniami, natomiast w istocie obejmuje ona bardzo szerokie spektrum działania mające na celu pomoc pacjentowi zarówno fizyczną, jak również psychiczną.

Sprawność jest niezwykle istotna dla każdego z nas. Jest ona potrzebna do wykonywania codziennych czynności zawodowych, prywatnych. Niekiedy jednak zdarza się, że na skutek poważnych wypadków, czy schorzeń sprawność zostaje utracona. W takiej sytuacji niekiedy jedynym rozwiązaniem jest odpowiednia rehabilitacja. Głównym celem rehabilitacji jest możliwość przywrócenia osobie chorej całkowitej sprawności.

Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak ważna jest rehabilitacja oraz czas jej rozpoczęcia. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że powinna być ona dobrana indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta w zależności od poziomu amputacji, wieku oraz ogólnego stanu organizmu. Dlatego tą dziedziną leczenia zajmują się specjalnie wyszkoleni rehabilitanci i fizjoterapeuci, którzy latami poszerzali swoją wiedzę w tej dziedzinie.

W naszym Centrum Medycznym mogą Państwo uzyskać świadczenia rehabilitacyjne w warunkach domowych na NFZ.

Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć na zabiegi w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji.

 

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom z zaburzeniami narządu ruchu spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego,
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego – (5 stopień w skali Rankina – nie dotyczy dzieci do 18 roku życia),
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia,
 • chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów),
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji,
 • urazami kończyn dolnych przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu,
 • osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym,


Skierowanie do rehabilitacji w warunkach domowych wystawia lekarz POZ lub specjalista w dziedzinie:

 • rehabilitacji medycznej
 • balneologii i medycyny fizykalnej
 • reumatologii
 • neurologii
 • neurochirurgii
 • chirurgii ogólnej
 • ortopedii i traumatologii


Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać jasną adnotację, iż rehabilitacja ma odbyć się w domu pacjenta w tytule należy napisać: skierowanie na fizjoterapię domową, skierowanie na rehabilitację w domu pacjenta itp.
oraz:

 • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ;
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • rozpoznanie w języku polskim;
 • kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10;
 • opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację;
 • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji;
 • liczbę zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu;
  pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

Skierowanie powinno zostać zarejestrowane nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia

 

Rejestracja pacjenta odbywa się:

 • osobiście,
 • telefonicznie,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej.

 

Dokumenty, które należy posiadać podczas rejestracji:

 • skierowanie na rehabilitację domową (jak wyżej)
 • kopię wypisu ze szpitala lub inną dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia
 • aktualny dowód ubezpieczenia – dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Podczas rejestracji pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących oraz poinformowany o dacie wizyty lekarza/ specjalisty oraz rozpoczęciu cyklu rehabilitacji

 

Zabiegi wykonywane w domu pacjenta:

 • ćwiczenia indywidualnie dobrane do potrzeb pacjenta
 • ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych
 • pionizacja
 • nauka czynności lokomocji
 • masaż
 • edukacja pacjenta