NZOZ Twoje Zdrowie

Regulamin potwierdzania i odwoływania wizyt

Regulamin potwierdzania i odwoływania wizyt

Regulamin umawiania i odwoływania wizyt lekarskich został utworzony ze względu na dużą ilość nieobecności pacjentów na wizytach, mimo ich potwierdzania oraz wydłużony czas oczekiwania do niektórych lekarzy.
 
Celem poprawy dostępności wizyt lekarskich prosimy o zapoznanie się z regulaminem. 

 

REGULAMIN POTWIERDZANIA I ODWOŁYWANIA WIZYT W NZOZ TWOJE ZDROWIE ORAZ CENTRUM MEDYCZNE TWOJE ZDROWIE SP Z O.O.

I  Umawianie wizyt

 1. Wizyty umawiane są zgodnie z kolejką oczekujących.
 2. Wizyty pilne umawiane są poza kolejką, jednak u każdego lekarza istnieje limit przyjęć pacjentów w danym dniu.
 3. Wizyty można umawiać osobiście w poradni, telefonicznie oraz online- dla pacjentów już zarejestrowanych w naszej poradni.
 4. Wizyty są potwierdzane przez rejestrację 2-3 dni przed terminem. Pacjent ma obowiązek potwierdzić wizytę- w trakcie rozmowy telefonicznej lub odpowiadając na sms, który otrzyma z poradni.
 5. Jeżeli termin, który otrzymał pacjent przy zapisie jest zbyt długi, to istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową do danego lekarza. W razie zwolnienia miejsca, rejestracja dzwoni i zaproponuje wcześniejszy termin wizyty.
 6. Wizyty kontrolne na NFZ są wyznaczane przez lekarza na kolejnych wizytach.

II Odwoływanie wizyt

 1. Pacjent zobowiązany jest do odwołania wizyty do 48 godzin przed planowym terminem.
 2. Po potwierdzeniu wizyty uważa się, że pacjent zgłosi się na wizytę.
 3. Ze względu na ryzyko wystąpienia sytuacji nagłych, pacjent ma prawo do odwołania wizyty tuż przed terminem, ale odwołanie musi zostać zgłoszone do rejestracji telefonicznie, przez sms lub email.
 4. Jeżeli sytuacje odwoływania wizyt w ostatniej chwili będą się powtarzały, wtedy pacjent może zostać poinformowany o konsekwencjach takich sytuacji.

III Opuszczanie wizyt przez pacjentów po potwierdzeniu wizyty

 1. Jeżeli pacjent potwierdzi wizytę i nie zgłosi się na nią oraz nie skontaktuje się z rejestracją, poradnia ma prawo przesunąć termin kolejnej wizyty na koniec kolejki oczekujących.
 2. Jeżeli pacjent nie zgłosi się na wizytę mimo jej potwierdzenia po raz kolejny, lekarz ma prawo odmówić zapisania tego pacjenta na kolejną wizytę.

IV  Potwierdzanie wizyt

 1. Rejestracja ma obowiązek potwierdzenia wizyty u każdego pacjenta do 72-48 godzin przed wizytą.
 2. Jeżeli nie jest możliwy kontakt telefoniczny, to rejestracja wysyła sms z prośbą o potwierdzenie wizyty.
 3. Jeżeli wizyta nie zostanie potwierdzona przez pacjenta- zostanie anulowana.
 4. Obowiązek potwierdzenia wizyty po otrzymaniu sms jest do 24 godzin przed wizytą.

Regulamin obowiązuje od 15 lipca 2024 roku.