• Dbamy o niepełnosprawnych

  Informujemy również, że nasza przychodnia jest w pełni dostosowana do potrzeb pacjentów niepełnosprawnych. Z myślą o ułatwieniu poruszania się i spełnieniu wysokich wymagań to dla nich zaprojektowaliśmy cały budynek NZOZ Twoje Zdrowie.

 • NZOZ Twoje Zdrowie

  NZOZ Twoje ZdrowieNZOZ TWOJE ZDROWIE powstał w 2009 roku.

  W 2010 roku jako pierwsza i do tej pory jedyna poradnia w Sosnowcu, podpisaliśmy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie zaburzeń metabolicznych.

  W 2014 roku powstał nowy podmiot leczniczy, CENTRUM MEDYCZNE TWOJE ZDROWIE SP. Z O.O. , który przejął umowę Poradni Zaburzeń Metabolicznych NZOZ TWOJE ZDROWIE na świadczenia w ramach kontraktu NFZ. W drodze konkursu CENTRUM podpisało także umowę z NFZ na świadczenia w stomatologii i rehabilitacji domowej.

  NZOZ TWOJE ZDROWIE działa natomiast dalej, ale swoje usługi świadczy odpłatnie albo w ramach umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

  Wszystkie informacje szczegółowe, dotyczące zakresu udzielanych świadczeń, opłat za dokumentację medyczną dostępne są tutaj. Cennik dostępny jest w zakładce CENNIK.