• Witamina D3

    Witamina D3 - jej rola w organizmie, zalecane dawkowanie w profilaktyce i w leczeniu. Artykuł przeglądowy w oparciu o wytyczne z ostatnich lat. Od kilku lat źródła medyczne donoszą o deficycie witaminy D3 i konieczności jej suplementacji.