Blog

Zapraszamy na nasz medyczny blog

Co to jest metformina?

Dlaczego insulinooporność leczymy metforminą? Jest to częste pytanie zadawane przez moich Pacjentów. W trakcie ostatnich wizyt w Poradni Metabolicznej i Leczenia Otyłości, obiecałam, że napiszę na ten temat artykuł.

metforminaNa początku chciałabym przybliżyć metforminę, lek stosowany w leczeniu cukrzycy od 1957 roku.

Głównym mechanizmem działania metforminy jest poprawa wrażliwości hepatocytów (komórek wątroby), adipocytów (komórek tkanki tłuszczowej) i komórek mięśni szkieletowych na działanie insuliny oraz ograniczenie powstawania wolnych kwasów tłuszczowych w tkance tłuszczowej.

Czytając informacje na temat leku w CHPL - charakterysytyka produktu leczniczego- możemy dowiedzieć się, że: chlorowodorek metforminy jest lekiem przeciwcukrzycowym z grupy pochodnych biguanidów, który zmniejsza stężenie glukozy na czczo i po posiłkach. Nie pobudza wydzielania insuliny i dzięki temu nie powoduje hipoglikemii.

 

Metformina ma trzy mechanizmy działania przeciwcukrzycowego:

  • zmniejsza wytwarzanie glukozy w wątrobie poprzez hamowanie glukoneogenezy i glikogenolizy,
  • w mięśniach zwiększa wrażliwość na insulinę wzmagając obwodowy wychwyt glukozy i jej zużycie,
  • opóźnia absorpcję glukozy w jelicie.

 

Pobudza także wewnątrzkomórkową syntezę glikogenu działając na syntezę glikogenu oraz zwiększa zdolności transportowe wszystkich rodzajów nośników glukozy przez błony komórkowe (GLUT).

Przypomnijmy sobie mój artykuł: Co to jest insulinooporność i jak ją rozpoznajemy? 

Pamiętamy, że insulinooporność (IO) jest to zaburzenie homeostazy glukozy, które charakteryzuje się zmniejszeniem wrażliwości tkanek obwodowych na działanie insuliny.

Objawia się upośledzeniem wychwytu i utylizacji glukozy w mięśniach szkieletowych oraz nasileniem lipolizy w tkance tłuszczowej oraz nasileniem glukoneogenezy i glikogenolizy i wytwarzaniem cholesterolu VLDL i triglicerydów.

Innymi słowy, IO, jest to zmniejszona odpowiedź komórek docelowych (wątroby, mięśni szkieletowych, adipocytów) na działanie insuliny, mimo prawidłowego a nawet czasami zwiększonego stężenia tego hormonu we krwi.

W rezultacie, jeżeli porównamy patomechanizm powstawania insulinooporności i mechanizm działania leku, łatwo zauważymy, że metformina jest lekiem na wszystkie zaburzenia, które powodują IO.

 

Celem lepszego zrozumienia tych mechanizmów przedstawiam poniższą tabelkę.

INSULINOOPORNOŚĆ

METFORMINA

Upośledzenie wychwytu glukozy w mięśniach

Zwiększa wychwyt glukozy w mięśniach i jej zużycie

Upośledzenie utylizacji glukozy w mięśniach

Zwiększa wychwyt glukozy w mięśniach i jej zużycie

Nasilenie lipolizy w tkance tłuszczowej

Zmniejsza lipolizę w tkance tłuszczowej

Nasilenie glukoneogenezy

Zmniejsza glukoneogenezę

Nasilenie glikogenolizy

Zmniejsza glikogenolizę

Wytwarzanie wolnych kwasów tłuszczowych

Zmniejsza wytwarzanie wolnych kwasów tłuszczowych

 

Metformina jest zatem lekiem z wyboru do leczenia insulinooporności.

Pytanie brzmi tylko, kiedy ją włączyć, na jakim etapie rozwoju IO.

Czy warunkiem koniecznym musi być glikemia ranna w granicach 100 i powyżej? Czy zwiększona insulina na czczo? Wydaje mi się, że w tym przypadku znowu istotne jest całościowe podejście do pacjenta i ocena ogólnego ryzyka rozwoju cukrzycy, stopnia otyłości i rozpoznanie chorób towarzyszących.

Na koniec chciałam tylko krótko pokazać, że metformina to nie tylko lek na cukrzycę, stan przedcukrzycowy i IO. W chwili obecnej mówi się o plejotropowym działaniu metforminy. Uważa się, że metformina poza standardowymi wskazaniami może być skuteczna również w chorobach nowotworowych, wirusowym zapaleniu wątroby typu C, chorobach demielinizacyjnych. Od lat stosowana jest w zespole policystycznych jajników oraz ma udokumentowane działanie w prewencji sercowo-naczyniowej.

Jest lekiem bezpiecznym, dobrze przebadanym.

Są jednak oczywiście przeciwwskazania do stosowania leku. Szczególnie należy być ostrożnym u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, nie wolno jej łączyć z alkoholem, ze środkami kontrastującymi. Należy zatem zawsze sprawdzać poziom kreatyniny oraz nie przyjmować jej jeżeli wykonujemy zabiegi z kontrastem.

Tolerancja leku jest różna. Często na początku leczenia występują biegunki, bóle brzucha, które z reguły mijają po 2 tygodniach stosowania leku. Niestety jest grupa pacjentów, która nie toleruje metforminy i w żadnej postaci nie może jej przyjmować. Wtedy konieczny jest dobór innych leków.

Na koniec pragnę jeszcze podkreślić, że metformina nie jest lekiem na otyłość. Jest to lek, który zmniejsza IO, a w wyniku tego pomaga stosować dietę i wspomaga proces redukcji masy ciała.


Dr n.med. Katarzyna Jankiewicz-Ziobro
Specjalista chorób wewnętrznych

Poradnia Zaburzeń Metabolicznych i Leczenia Otyłości
NZOZ Twoje Zdrowie
Sosnowiec Naftowa 11

Na podstawie:

  • Justyna Flotyńska, Aleksandra Uruska: Metformina-lek nieskończonych możliwości. mp.pl 2021
    Shulman G.I.: Cellular mechanisms of insulin resistance. J. Clin. Invest. 2000; 106 (2): 171-176.
  • Metformina- Charakterystyka Produktu Leczniczego
  • Michał Holecki. Metformina za i przeciw. mp.pl 2018